7. Rat Cells
 
1. Rat Aortic Endothelial Cells (RAOEC)
2. Rat Aortic Smooth Muscle Cells (RAOSMC)
3. Rat Cardiomyocytes (RCm)
4. Rat Cardiac Fibroblasts (RCF)
5. Rat Dermal Fibroblasts (RDF)
6. Rat Epidermal Keratinocytes (REK)
7. Rat Hepatocytes (RH)
8. Rat Lung Fibroblasts (RLF)